print

Kako postati korisnik e-Usluga


Osnovni uslovi i koraci koje trebate da obezbjedite kako bi ste postali korisnik e-Usluga Porezne uprave F BiH.

Napomena
Porezni obveznik/obveznik uplate doprinosa ukoliko se odluči za korištenje e-Usluga Porezne uprave F BiH može istovremeno postati korisnik e-Usluga nPIS-a i JS-a, ili samo jedne od navedenih usluga.