print

E-usluge/servisi


E-usluge/servisi Porezne uprave Federacije BiH predstavljaju skup usluga namijenjenih poreznim obveznicima/obveznicima uplate doprinosa koje omogućuju izvršavanje obaveza putem Interneta, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Poreznim obveznicima koji postanu korisnici e-usluga/servisa je omogućena elektronska predaja obrazaca, pregled ispravnosti predanih obrazaca i statusa obrazaca u cilju jednostavnijeg i bržeg ispunjavanja obaveza prema Poreznoj upravi.

 

E-usluge/servisi Porezne uprave Federacije BiH predstavljaju:

Dostava podataka/obrazaca na elektronskom mediju

Provjera listića za klađenje na web portalu

Provjera javljanja fiskalnih uređaja

Usluga provjere uplaćenih doprinosa

 

Korisni linkovi
Kako postati korisnik e-usluga/servisa
Obaveza dostavljanja obrazaca elektronskim putem      
Tehnička podrška
Tehnička podrška korisnicima aplikacija Porezne uprave Federacije BiH (nPIS, EJS, ISPF) E-mail: podrska@fpu.gov.ba