print

Podaci o prometu evidentiranom putem fiskalnih uređaja


 

Godina

Mjesec

2020

2021

2022

2023

Fiskalni promet

Broj fiskalnih uređaja

Fiskalni promet

Broj fiskalnih uređaja

Fiskalni promet

Broj fiskalnih uređaja

Fiskalni promet

Broj fiskalnih uređaja

Januar

 

 

85.612

90.104

95.335

Februar

 

 

85.803

90.459

95.529

Mart

 

 

86.056

90.716

95.790

April

 

 

86.446

91.402

96.260

Maj

 

 

86.902 

92.073 

97.080

Juni

 

 

87.344 

92.774

97.870

Juli

 

 

87.704

93.157

98.145

August

 

 

88.172

93.751

98.271 

Septembar

 

84.874

88.565

93.925 

98.968

Oktobar

 

85.152

88.770

94.264 

99.351

Novembar

85.289

89.202

94.742

 

 

Decembar

85.447

89.697

95.223