print

Publikacije i informacije


Publikacije

 Plan integriteta Porezne uprave FBiH 

Plan rada Porezne uprave Federacije BiH i izvještaj o radu

Podnošenje poreznih prijava 

Korupcija 

Prijava osiguranja učenika na praktičnoj nastavi  

Pristup informacijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

U prilogu možete preuzeti "Vodič za pristup informacijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine", koji ima za cilj pružanje pomoći podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama koje su u posjedu i pod kontrolom Porezne uprave Federacije BiH. 
Također, možete preuzeti "Tiskovnicu za pristup informacijama".

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA POREZNE UPRAVE FBIH
TISKOVNICA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Video spotovi

Provjera uplaćenih doprinosa za zaposlenike

 

 

Reci DA prijavljenom radu

Video možete pogledati na linku  https://www.youtube.com/watch?v=mIRnmXN0A4g&t=4s

Pripremio: projekat Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja #ESAP2 Za više informacija posjetite www.esap.online

 

Rokovi za podnošenje poreznih prijava

 

 

Traži fiskalni račun