print

Fiskalizacija-ERP Consulting d.o.o.


ERP  Consulting d.o.o. (Slovna oznaka F, ovlašteni)

Adresa:

Džemala Bijedića 156, Sarajevo

Kontakt:

+387 33 716 257

Faks:

+387 33 716 256

Web site:

www.erp.ba

E-mail:

nihada@erp.ba

JIB

4236371620000

 

 

Broj rješenja o registraciji proizvođača/zastupnika:

Rješenje Federalnog ministarstva finasija, broj 05-02-5524-8/10 od 14. 07. 2010. god

Odobreni fiskalni sistemi:

 

Fiskalna kasa-pisač  ERP STAR SP700R
Terminal ERP SIM305 i
Softverska aplikacija ERP Elink v 1.0

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-02-5524-8/10 od 9.12.2010. godine.

Fiskalna kasa-pisač ERP EPSON TM-T260F
Terminal ERP SIM305
Softverska aplikacija ERP Elink v 2.0

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-02-5524-8-2/10 od 12.05.2010. godine.

Fiskalna kasa-pisač ERP NCR 7197
Terminal ERP SIM900
Softverska aplikacija ERP Elink v 3.0

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-02-5524-8-3/10 od 05.08.2014. godine.

 

SLOVNA OZNAKA: FA

NAZIV: ERP STAR SP 700 R kasa-pisač

OZNAKA KASE: ERP STAR SP 700 R

OZNAKA ŠTAMPAČA: ERP STAR SP 700 R

OZNAKA TERMINALA: ERP SIM 305

OZNAKA SOFTVERA: ERP Elink c 1.0                        

 

SLOVNA OZNAKA: FB

NAZIV: ERP EPSON TM T260 F kasa-pisač

OZNAKA KASE: ERP EPSON TM T260 F

OZNAKA ŠTAMPAČA: ERP EPSON TM T260 F

OZNAKA TERMINALA: ERP SIM 305

OZNAKA SOFTVERA: ERP Elink c 2.0     

 

SLOVNA OZNAKA: FC

NAZIV: ERP NCR 7197 kasa-pisač

OZNAKA KASE: ERP NCR 7197

OZNAKA ŠTAMPAČA: ERP NCR 7197

OZNAKA TERMINALA:ERP SIM 900

OZNAKA SOFTVERA: ERP Elink c 3.0     

Ovlašteni servisi: 

Preuzmite listu