print

Fiskalizacija - Config d.o.o.


Config d.o.o  (Slovna oznaka B, ovlašteni)

Adresa:

Kralja Tomislava  56, Mostar

Kontakt:

+387 36 335-170 

Faks:

+387 36 335-170 

Web site:

-

E-mail:

-

JIB

4227431980001

 

 

Broj rješenja o registraciji proizvođača/zastupnika:

Rješenje Federalnog ministarstva finasija, broj 03-34-1285/13 od 05.03.2013.godine.

Odobreni fiskalni sistemi:

 

Fiskalna kasa DP 500
Terminal DTT 002

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
02-5524-1-154/10 od 8.11.2010.

Fiskalna kasa-pisač FP-550H​
Terminal DTT 002
Softverska aplikacija FPrintWIN 3.12.build 80​

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
02-5524-1-157/10 od 10.10.2010.

Fiskalna kasa MP-55LD
Terminal DTT 002

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
02-5524-1-255/10 od 13.12.2010.

Fiskalna kasa-pisač MP-55LD
Terminal DTT 002
Softverska aplikacija FPrintWIN 3.12.build 85​

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-02-5524-1-257/10 od 13.12.2010.

Fiskalna kasa-pisač TM-260F
Terminal DTT 002
Softverska aplikacija FPrintWIN 3.13.build 0

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj: 
05-02-5524-1-8809/10 od 08.04.2011.

Fiskalna kasa DP-50
Terminal DTT 003

 

Uvjerenje federalnog ministarstva finansija broj:
05-02-5524-1-13971/10 od 10.06.2011.

Fiskalna kasa-pisač DP-50
Terminal DTT 003
Softverska aplikacija FPrintWIN 3.13.build 1

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-02-5524-1-21570/10 od 25.07.2011. godine.

Fiskalna kasa-pisač DP-55 
Terminal DTT 003
Softverska aplikacija FPrintWIN 3.1.3. build 1​

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-02-5524-1-4085/10 od 09.08.2011. godine.

Fiskalna kasa DP-55 
Terminal DTT 103

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
02-5524-1-9/10 od 29.07.2011. godine.

Fiskalni pisač FP-700 CRX 
Terminal DTT 105
Softverska aplikacija FPrint 3.14 Build 44

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-02-2580-1/13 od 22.06.2015. godine.

Fiskalni pisač DP-55 S 
Terminal DTT 105
Softverska aplikacija FPrint 3.14 Build 55

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-02-2580-2/13 od 13.01.2017. godine.

Fiskalni pisač FP-60 CRX 
Terminal DTT 105
Softverska aplikacija FPrint 3.14 Build 55

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-02-2580-3/13 od 27.10.2017. godine.

Fiskalni pisač FMP-350 CRX 
Terminal Quectel GSM module M72
Softverska aplikacija FPrint 3.14 Build 81

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-02-2580-4/13 od 12.10.2018. godine.

Fiskalna kasa-pisač;DP-25X 
Terminal UG96
Softverska aplikacija FPrint Win 3.15 Build 30

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-12-6-2419-2/21 od 21.06.2021. godine.

Fiskalni pisač FP-700X 
Terminal UG96
Softverska aplikacija FPrint WIN 3.15 Bui

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-12-6-2417-1/21 od 12.07.2021. godine.

Fiskalni pisač FP-60X 
Terminal UG96
Softverska aplikacija FPrint WIN 3.15 Build 30

 

Uvjerenje Federalnog ministarstva finansija broj:
05-12-6-2418-1/21 od 12.07.2021. godine.

     

SLOVNA OZNAKA: BA

NAZIV: DP 500 - kasa

OZNAKA KASE: DP 500

OZNAKA ŠTAMPAČA:-

OZNAKA TERMINALA: DTT 002

OZNAKA SOFTVERA:-

 

SLOVNA OZNAKA: BB

NAZIV: FP-550H - kasa/pisač

OZNAKA KASE: FP-550H

OZNAKA ŠTAMPAČA: FP-550H

OZNAKA TERMINALA: DTT 002

OZNAKA SOFTVERA: FPrintWIN 3.12.build 80

 

SLOVNA OZNAKA: BC

NAZIV: MP-55LD - kasa

OZNAKA KASE: MP-55LD

OZNAKA ŠTAMPAČA: -

OZNAKA TERMINALA: DTT 002

OZNAKA SOFTVERA: -

 

SLOVNA OZNAKA: BD

NAZIV: MP-55LD kasa-pisač

OZNAKA KASE: MP-55LD

OZNAKA ŠTAMPAČA: MP-55LD

OZNAKA TERMINALA: DTT 002

OZNAKA SOFTVERA: FPrintWIN 3.12 build 85

 

SLOVNA OZNAKA: BE

NAZIV: TM-260F - kasa/pisač

OZNAKA KASE: TM-260F

OZNAKA ŠTAMPAČA: TM-260F

OZNAKA TERMINALA: DTT 002

OZNAKA SOFTVERA: Fprint WIN 3.13 build 0

 

SLOVNA OZNAKA: BF

NAZIV: DP-50 - kasa

OZNAKA KASE: DP-50

OZNAKA ŠTAMPAČA: -

OZNAKA TERMINALA: DTT 003

OZNAKA SOFTVERA: -

 

SLOVNA OZNAKA: BG

NAZIV: DP-50 kasa/pisač

OZNAKA KASE: DP-50

OZNAKA ŠTAMPAČA: DP-50

OZNAKA TERMINALA: DTT 003

OZNAKA SOFTVERA: FPrintWIN 3.1.3. build 1

 

SLOVNA OZNAKA: BH

NAZIV: DP-55 kasa/pisač

OZNAKA KASE: DP-55 

OZNAKA ŠTAMPAČA: DP-55 

OZNAKA TERMINALA: DTT 003

OZNAKA SOFTVERA: FPrintWIN 3.1.3. build 1

 

SLOVNA OZNAKA: BI

NAZIV: DP-55 - kasa

OZNAKA KASE: DP-55

OZNAKA ŠTAMPAČA: -

OZNAKA TERMINALA: DTT 103

OZNAKA SOFTVERA: -

 

SLOVNA OZNAKA: BJ

NAZIV: FP-700 CRX - pisač

OZNAKA KASE: -

OZNAKA ŠTAMPAČA: FP-700 CRX

OZNAKA TERMINALA: DTT-105

OZNAKA SOFTVERA: FPrint 3.14 Build 44

SLOVNA OZNAKA: BK

NAZIV: DP-55 S - pisač

OZNAKA KASE: -

OZNAKA ŠTAMPAČA: DP-55 S

OZNAKA TERMINALA: DTT-105

OZNAKA SOFTVERA: FPrint 3.14 Build 55

SLOVNA OZNAKA: BL

NAZIV: FP-60 CRX - pisač

OZNAKA KASE: -

OZNAKA ŠTAMPAČA: FP-60 CRX

OZNAKA TERMINALA: DTT-105

OZNAKA SOFTVERA: FPrint 3.14 Build 55

SLOVNA OZNAKA: BM

NAZIV: FMP-350 CRX - pisač

OZNAKA KASE: -

OZNAKA ŠTAMPAČA: FMP-350 CRX

OZNAKA TERMINALA: Quectel GSM module M72

OZNAKA SOFTVERA: FPrint 3.14 Build 81

SLOVNA OZNAKA: BO

NAZIV: DP-25X - kasa/pisač

OZNAKA KASE: -

OZNAKA ŠTAMPAČA: DP-25X

OZNAKA TERMINALA: UG96

OZNAKA SOFTVERA: FPrint Win 3.15 Build 30

SLOVNA OZNAKA: BP

NAZIV: FP-700X - pisač

OZNAKA KASE: -

OZNAKA ŠTAMPAČA: FP-700X

OZNAKA TERMINALA: UG96

OZNAKA SOFTVERA: FPrint WIN 3.15 Bui

SLOVNA OZNAKA: BR

NAZIV: FP-60X - pisač

OZNAKA KASE: -

OZNAKA ŠTAMPAČA: FP-60X

OZNAKA TERMINALA: UG96

OZNAKA SOFTVERA: FPrint WIN 3.15 Build 30

 

 

Ovlašteni servisi: 
Preuzmite listu