Realizacija Ugovora/Okvirnih sporazuma u 2021. godini za period januar – septembar 2021. godine  

04.10.2021 / Više ...

Realizacija Ugovora/Okvirnog sporazuma u 2021. godini za period januar – juni 2021. godine

05.07.2021 / Više ...

Realizacija Ugovora/Okvirnog sporazuma u 2021. godini za period januar – mart 2021. godine

02.04.2021 / Više ...

Realizacija Ugovora/Okvirnog sporazuma u 2020. godini za period januar – decembar 2020. godine

12.01.2021 / Više ...

Realizacija Ugovora/Okvirnog sporazuma u 2020. godini za period januar – septembar 2020. godine  

23.10.2020 / Više ...