Realizacija Ugovora/Okvirnog sporazuma u 2020. godini za period januar – juni 2020. godine

03.07.2020 / Više ...

Realizacija Ugovora/Okvirnog sporazuma u 2020. godini za period januar – mart 2020. godine

07.04.2020 / Više ...

Realizacija Ugovora/Okvirnog sporazuma u 2019. godini za period januar – decembar 2019. godine

08.01.2020 / Više ...

Realizacija ugovora u 2019. godini za period januar – septembar 2019. godine  

03.10.2019 / Više ...

Realizacija ugovora u 2019. godini za period januar - juni 2019. godine  

10.07.2019 / Više ...