Informacija o pojašnjenju tenderske dokumentacije za fazu pretkvalifikacije za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

19.11.2018 / Više ...

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH, Porezna uprava Federacije BiH je objavila informaciju da u…

15.11.2018 / Više ...

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH, Porezna uprava Federacije BiH je objavila informaciju da u…

13.11.2018 / Više ...

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH, Porezna uprava Federacije BiH, objavljuje informaciju da u skladu…

05.11.2018 / Više ...