Poziv za dostavljanje konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

04.08.2022 / Više ...

Poziv za dostavljanje inicijalne/početne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

03.08.2022 / Više ...

INFORMACIJA o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

01.08.2022 / Više ...

Poziv za dostavu konačne ponude

28.11.2018 / Više ...

Poziv za dostavu inicijalne/početne ponude

23.11.2018 / Više ...