Poštovani porezni obveznici, u toku kontrole promjene, unosa i izdavanja poreznih kartica utvrđeno je da se kao izdržavani članovi porodice upisuju…
20.01.2023 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije…
19.01.2023 / Više ...

Tabelarni pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM na dan 31.12.…

16.01.2023 / Više ...

Obavještavaju se porezni obveznici - poslovni subjekti koji imaju sjedište na području općine Novo Sarajevo kao i građani koji imaju mjesto…

16.01.2023 / Više ...

Na osnovu člana 52. stav (7) Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14 i 59/22 – u daljem…

20.12.2022 / Više ...