Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike – poljoprivrednike da je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o…

22.11.2023 / Više ...

Tabelarni pregled poreznih obveznika s iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM na dan 30.09.2023.…

01.11.2023 / Više ...

Tabelarni pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM na dan 30.06.2023.…

21.07.2023 / Više ...

Zaključkom Vlade Federacije BiH V. broj: 1855/22 od 29.12.2022. godine poreznim obveznicima – sportskim kolektivima odobreno je neplaćanje rata po zaključenim…

30.06.2023 / Više ...

Obavještavamo porezne obveznike da će u mjesecu julu 2023. godine Kantonalni porezni ured Sarajevo i Porezna ispostava Centar preseljavati na novu…

26.06.2023 / Više ...