Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM sa stanjem na dan…

31.10.2022 / Više ...

Vlada Federacije BiH na 322. sjednici održanoj 07.07.2022. godine donijela je Zaključak V.broj: 1047/2022 kojim se usvaja:

21.07.2022 / Više ...

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM sa stanjem na dan…

19.07.2022 / Više ...

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada 

22.04.2022 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava ovlaštene servisere fiskalnih uređaja da je moguća provjera prijenosa dnevnih izvještaja na server Porezne uprave Federacije…

28.03.2022 / Više ...