Na temelju članka 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…
06.07.2023 / Više ...

Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH ("Slubene novine Federacije BiH", broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 91/15 i 44/22)…
29.06.2023 / Više ...

Na temelju članka 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…
08.06.2023 / Više ...

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH, V broj 339/2023 od 16. marta 2023. godine, o postupanju s umjetnim gnojivom oduzetim od…
07.06.2023 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  ("Sl. novine F BiH", 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 91/15 i 44/22)…
06.06.2023 / Više ...