Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…
17.04.2024 / Više ...

Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…
03.04.2024 / Više ...

Na osnovu čl. 54. Zakona o Poreznoj upravi FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br.: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 91/15…
26.03.2024 / Više ...

Na osnovu čl. 54. Zakona o Poreznoj upravi FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br.: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 91/15…
26.03.2024 / Više ...

Na osnovu članka 54. Zakona o poreznoj upravi F BiH ( „Službene novine F BiH“,  broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12,…
25.03.2024 / Više ...