Na temelju članka 54. Zakona o Poreznoj upravi F BiH (̎ʺSlužbene novine Federacije BiHʺ, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…
01.12.2023 / Više ...

Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…
24.11.2023 / Više ...

Na temelju članka 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 07/13,…
22.11.2023 / Više ...

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  ("Sl. novine F BiH", 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 91/15 i 44/22)…
22.11.2023 / Više ...

Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13,…
22.11.2023 / Više ...