Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike i građane da Porezna ispostava Ilijaš danas 13.04.2023. godine ne radi sa strankama zbog…

13.04.2023 / Više ...

U listu „Oslobođenje“ u izdanju za srijedu, 05.4.2023. godine, objavljen je tekst pod naslovom „Do posla u PUFBiH“ po rodbinsko –…

10.04.2023 / Više ...

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-mart 2023. godine uplatili 1.777.524.371 KM javnih…
06.04.2023 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalnog poreznog ureda Zenica su 14. i 22.03.2023. godine izvršili 71 inspekcijski nadzor kod poreznih…
23.03.2023 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnog poreznog ureda Tuzla  izvršili su 18.03.2023. godine 40 inspekcijskih nadzora, kojim su bili obuhvaćeni…
20.03.2023 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik izvršili su 16.03.2023. godine 26 inspekcijskih nadzora tzv. akcija, na…
17.03.2023 / Više ...

Na području Kantona Sarajevo inspektori Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo su 16.03.2023. godine izvršili 51 inspekcijski nadzor…
17.03.2023 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalnog poreznog ureda Mostar izvršili su 09.03.2023. godine 32 inspekcijska nadzora tzv. akcije, na području…
13.03.2023 / Više ...

Glavni kantonalni tužilac Zdenko Kovač sa saradnicima održao je 06.03.2023. godine, radni sastanak s direktorom Porezne uprave Federacije BiH, Šerifom Isovićem i saradnicima,…
07.03.2023 / Više ...

U Poreznoj upravi Federacije BiH je u okviru projekta jačanja kapaciteta u prevenciji i otkrivanju privrednog, finansijskog i organiziranog kriminala koji…
06.03.2023 / Više ...

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-februar 2023. godine uplatili 1.099.333.782 KM javnih prihoda,…
06.03.2023 / Više ...

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (Službeni…
27.02.2023 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalnog poreznog ureda Mostar izvršili su 22.02.2023. godine 36 inspekcijskih nadzora tzv. akcija, na području…
23.02.2023 / Više ...

U Poreznoj upravi Federacije BiH danas je (17.02.2023. godine) održan sastanak povodom potpisivanja Memoranduma o razumijevanu i saradnji u okviru projekta…
17.02.2023 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH  su 16.02.2023. godine na širem području Federacije BiH izvršili 302 inspekcijske kontrole tzv. akcije kojim su…
17.02.2023 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH danas je otvorila adaptirane poslovne prostorije Porezne ispostave Donji Vakuf na adresi 770.Slavna brdska brigada b.b. u…
15.02.2023 / Više ...

Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH, u razgovoru za Business Magazine analizira prethodnu fiskalnu godinu, ukazuje na sistemske manjakvosti koje negativno…
09.02.2023 / Više ...

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnog poreznog ureda Tuzla  izvršili su 07.02.2023. godine 41 inspekcijski nadzor, kojim su bili obuhvaćeni…
08.02.2023 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH danas je otvorila adaptirane poslovne prostorije Porezne ispostave Vareš na adresi Zvijezda G blog u Varešu. Svečanim…
07.02.2023 / Više ...

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2023. godine uplatili 526.886.347 KM javnih prihoda, što…
07.02.2023 / Više ...