print

Studenti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu posjetili Poreznu upravu Federacije BiH

Objavljeno:15.01.2024

Poreznu upravu Federacije BiH 12. januara 2024. godine posjetila je grupa studenata Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS). Posjeta je organizirana na inicijativu profesora i studenata III godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta Porezno pravo, koji su izrazili interesovanje za upoznavanje s Poreznim sistemom Bosne i Hercegovine, odnosno Poreznim sistemom Federacije BiH, te radom i nadležnostima Porezne uprave.  

Prilikom ove posjete, upriličena je prezentacija tokom koje je studentima prezentiran  Porezni sistem i porezna politika Federacije BiH. Prisutni su se upoznali s vrstama javnih prihoda koji su u nadležnosti države, entiteta i kantona, a posebno s vrstama poreza i doprinosa za čije prikupljanje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH.

Fahra Ćatović, šefica Odsjeka za porezna mišljenja i edukaciju prezentirala je zakonski okvir uspostavljanja i djelovanja Porezne uprave Federacije BiH, organizacionu strukturu, vrste javnih prihoda, te način i rokove njihovog prikupljanja, a Tarik Lušija, šef Odsjeka za pravna pitanja i registraciju prezentirao je nadležnost Porezne uprave Federacije BiH, porezno-upravni postupak i pojam poreznih prihoda, prinudnu naplatu javnih prihoda i inspekcijski nadzor. Tokom prezentacije istaknuti su najznačajniji rezultati koje je ostvarila Porezna uprava FBiH kao i aktivnosti koje poduzima u svom radu.     

Studenti su iskazali interesovanje za navedene teme, pa su tokom prezentacije predavači odgovorili na brojna pitanja. Posjeta je omogućila studentima da steknu nova saznanja koja će im koristiti u budućem profesionalnom radu, ali i u svakodnevnom životu.

Na kraju posjete profesorica Hana Šarkinović-Köse se zahvalila Poreznoj upravi FBiH koja je studentima omogućila dodatnu edukaciju, te izrazila zainteresiranost da se ovaj vid saradnje nastavi.  

 

Porezna uprava Federacije BiH