print

Kantonalni porezni ured Tuzla oglasio je prodaju zaplijenjene imovine

Objavljeno:22.11.2023

Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22) i člana 62. do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije BiH“ broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21), Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Tuzla oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obaveza.

Tekst oglasa javne aukcije možete vidjeti na linku ovdje.

Imovinu poreznog obveznika - dužnika "SIMENTALAC" U.G. LUKAVAC koja je predmet javne aukcije možete vidjeti na fotografijama ovdje.

Imovinu poreznog obveznika - dužnika "OND" ZR. FRIZER KARIĆ ŠEVKO, KLADANJ i SULJIĆ FUAD, TUZLA koja je predmet javne aukcije možete vidjeti na fotografijama ovdje.

Imovinu poreznog obveznika - dužnika "ANGRO ZESEF" d.o.o. SREBRENIK i "ČAUŠEVIĆ" O.R. Pekara vl. ČAUŠEVIĆ FAHRUDIN, ŽIVINICE​ koja je predmet javne aukcije možete vidjeti na fotografijama ovdje.

Imovinu poreznog obveznika - dužnika ‘’MAGISTRAL’’ O.R. Pekara, vl. Musaj Arben, LUKAVAC​ koja je predmet javne aukcije možete vidjeti na fotografijama ovdje.

Imovinu poreznog obveznika - dužnika "HD INVEST" d.o.o. TUZLA koja je predmet direktne prodaje možete vidjeti na fotografijama ovdje.

Imovinu poreznog obveznika - dužnika "ENNAL-STIL" d.o.o. GRADAČAC koja je predmet direktne prodaje možete vidjeti na fotografijama ovdje.

Imovinu poreznog obveznika - dužnika "EMHA-CONDOR" d.o.o. GRADAČAC koja je predmet direktne prodaje možete vidjeti na fotografijama ovdje i ovdje.

Imovinu poreznog obveznika - dužnika "FORTEX" d.o.o. GRAČANICA  koja je predmet direktne prodaje možete vidjeti na fotografijama ovdje.