print

Kantonalni porezni ured Tuzla oglašava prodaju imovine oduzete od strane Porezne uprave Federacije BiH

Objavljeno:15.11.2023

Na osnovu Rješenja Vlade Federacije BiH, V.broj 840/2023 od 21. juna 2023. godine, o imenovanju komisije za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju računarske i elektronske opreme oduzete od strane Porezne uprave Federacije BiH, u skladu sa članom 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22) i članom 62. do 71. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene  novine Federacije BiH“ broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21), Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Tuzla oglašava prodaju imovine oduzete od strane Porezne uprave Federacije BiH.

Tekst oglasa direktne prodaje možete vidjeti na linku ovdje.

Imovinu koja je predmet prodaje možete vidjeti na fotografijama ovdje.