print

Izvinjenje zbog pogrešno objavljenog podatka o dugu SD Željezničar Sarajevo

Objavljeno:03.11.2023

Porezna uprava Federacije BiH je 01.11.2023. godine na svojoj web stranici objavila Pregled poreznih obveznika s iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM na dan 30.9.2023. godine, na kojem je kao porezni dužnik nenamjernom greškom navedeno Sportsko društvo Željezničar, ID broj: 4200197600008, iako je taj porezni obveznik u cijelosti izmirio dug.

Nakon reakcije Sportskog društva Željezničar, Porezna uprava FBiH je odmah izvršila provjere i utvrdila da se protiv poreznog obveznika Sportsko društvo Željezničar, ID broj: 4200197600008, ne vodi postupak prinudne naplate to jest da je navedeni dug izmiren. Shodno navedenom, Porezna uprava je na svojoj web stranici odmah izmijenila tabelarni pregled poreznih obveznika - dužnika s iznosom duga preko 50.000 KM, te je kao dužnik brisan porezni obveznik Sportsko društvo Željezničar, ID broj: 4200197600008.  

Porezna uprava Federacije BiH poreznom obvezniku Sportsko društvo Željezničar i javnosti upućuje izvinjenje zbog pogrešne objave, koja je nastala nenamjerno i bez ikakve loše namjere.

 

Porezna uprava Federacije BiH