print

Kantonalni porezni ured Orašje oglasio je javnu aukciju zaplijenjene imovine poreznog obveznika - dužnika

Objavljeno:01.11.2023

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  ("Sl. novine F BiH", 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 91/15 i 44/22) i čl. 62. do 69. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza ("Sl. novine Federacije BiH", broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21). Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Orašje, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznog obveznika - dužnika putem aukcije. 

Oglas direktne prodaje možete preuzeti na linku ovdje

Imovinu poreznog obveznika - dužnika "Euro" d.o.o. Odžak koja je predmet prodaje možete vidjeti na fotografijama: