print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-septembar 2023. godine uplatili 5.458.541.735 KM javnih prihoda

Objavljeno:09.10.2023

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-septembar 2023. godine uplatili 5.458.541.735 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2022. godine više za 732.804.298 KM, ili za 15,51 %, a u odnosu na januar-septembar 2019. godine više za 1.543.262.764 KM ili za 39,42 %. Uplate javnih prihoda u periodu januar-septembar 2023. godine u odnosu na januar-septembar 2022. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

januar-septembar 2022

januar-septembar  2023

Index  (jan-sept 23/22)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

1.744.719.282

2.019.891.632

115,77

275.172.350

37,00

2.

Tuzlanski

810.179.413

933.492.791

115,22

123.313.378

17,10

3.

Zeničko-dobojski

631.626.502

689.747.003

109,20

58.120.501

12,64

4.

Hercegovačko-neretvanski

537.961.726

639.525.410

118,88

101.563.684

11,72

5.

Srednjobosanski

353.866.604

416.967.345

117,83

63.100.741

7,64

6.

Unsko-sanski

281.617.997

316.299.091

112,31

34.681.095

5,79

7.

Zapadnohercegovački

181.470.525

218.528.550

120,42

37.058.025

4,00

8.

Kanton 10

85.845.937

103.775.151

120,89

17.929.214

1,90

9.

Bosansko-podrinjski

50.056.476

60.367.345

120,60

10.310.869

1,11

10.

Posavski

48.392.976

59.947.417

123,88

11.554.441

1,10

UKUPNO

4.725.737.437

5.458.541.735

115,51

732.804.298

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura naplate javnih prihoda za period januar-septembar 2023. godine je sljedeća:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 514.095.462 KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica iznose 507.621.068 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 69.075.396 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 36.364.836 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 373.846 KM,

-takse i naknade naplaćene su u iznosu 565.546.207 KM,

-novčane kazne naplaćene su u iznosu 44.666.111 KM,

-članarine naplaćene su u iznosu 9.672.890 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 4.413.701 KM. 

U periodu januar-septembar 2023. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.704.862.151 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – septembar 2023. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 2.075.116.278 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.458.231.569 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 171.514.304 KM.

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.9.2023. godine je 543.863. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30.9.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 538.336 ovaj broj je veći za 5.527, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.8.2023. godine kada je iznosio 539.976 veći je za 3.887.

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Kanton

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.9.2023.

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.9.2022.

Razlika 2023 - 2022

Kanton Sarajevo

147.571

145.102

2.469

Tuzlanski kanton

104.247

103.774

473

Zeničko-dobojski kanton

87.672

87.250

422

Hercegovačko-neretvanski kanton

56.395

55.105

1.290

Srednjobosanski kanton

52.539

52.517

22

Unsko-sanski kanton

39.083

38.992

91

Zapadnohercegovački  kanton

22.139

21.567

572

Kanton 10

11.690

11.676

14

Bosansko-podrinjski kanton

8.358

7.590

768

Posavski kanton

7.524

5.842

1.682

Republika Srpska

5.771

8.083

-2.312

Brčko distrikt

874

838

36

Ukupno:

543.863

538.336

5.527

 

Stanje broja zaposlenih na dan 30.09.2023. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.09.2023. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 98.968 fiskalnih uređaja, putem kojih je u septembru 2023. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.228.499.139,27 KM.

U odnosu na 30.09.2022. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.043, a evidentirani promet u septembru 2023. godine je manji u odnosu na septembar 2022. godine za 87.015.853,60 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.09.2023. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.479 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.09.2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u septembru 2023. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 417.451.607,25 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u septembru 2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 189.077,81 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec septembar 2023. godine možete preuzeti na linku ovdje .

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva sudove da blagovremeno u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak, jer sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od sankcije koja se izriče nakon dužeg perioda.

Poreznoj upravi nije primarni cilj kažnjavanje poreznih obveznika, već je osnovni cilj da svaki porezni obveznik blagovremeno i u skladu sa zakonom plaća svoje porezne obaveze, u cilju efikasnijeg učinka sankcije.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.
     

Vaša Porezna uprava Federacije BiH