print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-juni 2023. godine uplatili 3.655.071.762 KM javnih prihoda

Objavljeno:05.07.2023

I. Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-juni 2023. godine uplatili 3.655.071.762 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2022. godine više za 493.589.097 KM, ili za 15,61 %, a u odnosu na januar-juni 2019. godine više za 1.046.290.981 KM, ili za 40,11%. 

Uplate javnih prihoda u periodu januar-juni 2023. godine u odnosu na januar-juni 2022. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

Januar-juni 2022

Januar-juni 2023

Index  (jan-juni 23/22)

Razlika u KM

Učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

1.162.634.505

1.359.802.057

116,96

197.167.552

37,20

2.

Tuzlanski

537.073.313

625.308.201

116,43

88.234.888

17,11

3.

Zeničko-dobojski

422.951.256

461.170.808

109,04

38.219.552

12,62

4.

Hercegovačko-neretvanski

368.593.759

427.716.474

116,04

59.122.715

11,70

5.

Srednjobosanski

237.244.603

275.791.306

116,25

38.546.702

7,55

6.

Unsko-sanski

189.071.777

208.595.091

110,33

19.523.314

5,71

7.

Zapadnohercegovački

124.273.116

148.993.818

119,89

24.720.703

4,08

8.

Kanton 10

55.463.785

70.812.965

127,67

15.349.180

1,94

9.

Bosansko-podrinjski

32.591.232

39.171.714

120,19

6.580.483

1,07

10.

Posavski

31.585.320

37.709.328

119,39

6.124.008

1,03

Ukupno

3.161.482.665

3.655.071.762

115,61

493.589.097

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura naplate javnih prihoda za period januar-juni 2023. godine je sljedeća:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 382.696.314 KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica iznose 339.760.409 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 48.527.492 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 27.876.870 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 295.201 KM,

-takse i naknade naplaćene su u iznosu 370.250.365 KM,

-novčane kazne naplaćene su u iznosu 30.298.156 KM,

-članarine naplaćene su u iznosu 6.699.044 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 3.557.448 KM.

U periodu januar-juni 2023. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 2.443.381.069 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – juni 2023. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.368.191.390 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 961.496.860 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 113.692.818 KM.

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH
Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.06.2023. godine iznosio je 542.840. Ovaj broj veći je za 5.157 u odnosu na podatak od 30.06.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 537.683. Broj zaposlenih na dan 30.06.2023. godine veći je za 1.756 u odnosu na podatak od 31.05.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 541.084.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Kanton

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.6.2023.

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.6.2022.

Razlika
2023 - 2022

Kanton Sarajevo

146.726

143.869

2.857

Tuzlanski kanton

104.003

104.123

-120

Zeničko-dobojski kanton

87.694

87.197

497

Hercegovačko-neretvanski kanton

56.065

54.869

1.196

Srednjobosanski kanton

52.662

52.663

-1

Unsko-sanski kanton

39.450

39.433

17

Zapadnohercegovački  kanton

22.065

21.451

614

Kanton 10

11.633

11.623

10

Bosansko-podrinjski kanton

7.573

7.645

-72

Posavski kanton

5.839

5.836

3

Republika Srpska

8.269

8.121

148

Brčko distrikt

861

853

8

Ukupno:

542.840

537.683

5.157

Stanje broja zaposlenih na dan 30.06.2023. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.

 

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.06.2023. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 97.870 fiskalnih uređaja, putem kojih je u junu 2023. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.037.350.825,98 KM.

U odnosu na 30.06.2022. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.096, a evidentirani promet u junu 2023. godine manji je u odnosu na juni 2022. godine za 58.717.410,12 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.06.2023. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.383 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.06.2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.

Općina u kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u junu 2023. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran promet u iznosu 418.995.275,26 KM.

Općina u kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u junu 2023. godine je Općina Pale na čijem području je evidentiran promet u iznosu 170.313,61 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec juni 2023. godine možete preuzeti na linku ovdje.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

 

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva sudove da blagovremeno u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak, jer sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od sankcije koja se izriče nakon dužeg perioda.

Poreznoj upravi nije primarni cilj kažnjavanje poreznih obveznika, već je osnovni cilj da svaki porezni obveznik blagovremeno i u skladu sa zakonom plaća svoje porezne obaveze, u cilju efikasnijeg učinka sankcije.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.
     

Vaša Porezna uprava Federacije BiH