print

Obavještenje za porezne obveznike – sportske kolektive

Objavljeno:30.06.2023

Zaključkom Vlade Federacije BiH V. broj: 1855/22 od 29.12.2022. godine poreznim obveznicima – sportskim kolektivima odobreno je neplaćanje rata po zaključenim sporazumima i tekućih obaveza do 30.06.2023. godine. Uzimajući u obzir da ističe rok po navedenom Zaključku, Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike - sportske kolektive koji imaju duga po osnovu javnih prihoda da isti po isteku Zaključka odmah izmire.

U slučaju neplaćanja duga i tekućih obaveza Porezna uprava Federacije BiH će nastaviti postupke prinudne naplate primjenom svih mjera propisanih Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i Pravilnikom o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza.

Porezna uprava Federacije BiH