print

Kantonalni porezni ured Tuzla oglašava javnu licitaciju oduzete imovine

Objavljeno:19.05.2023

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH, V broj 339/2023 od 16. marta 2023. godine, o postupanju s umjetnim gnojivom oduzetim od strane Porezne uprave Federacije BiH, u skladu sa članom 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22) i članom 62. do 71. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene  novine Federacije BiH“ broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21), Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Tuzla oglašava prodaju imovine oduzete od strane Porezne uprave Federacije BiH, putem javne licitacije. 

Tekst oglasa javne licitacije možete preuzeti na linku ovdje