print

Kantonalni porezni ured Goražde oglašava direktnu prodaju i javnu aukciju zaplijenjene imovine

Objavljeno:17.05.2023

Na osnovu člana 54. Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 91/15 i 44/22) i čl. 62 – 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,  broj:  50/02 , 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21) Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Goražde oglašava direktnu prodaju i javnu aukciju zaplijenjene imovine poreznih obveznika dužnika. 

 

Oglas javne prodaje možete preuzeti na linku ovdje