print

Posjeta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Objavljeno:12.05.2023

Studenti IV godine studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u okviru nastave na izbornom predmetu Osnovi poreznog prava i studenti II ciklusa na Pravno-ekonomskom smjeru u okviru nastave na predmetu Porezno pravo i porezni sistem posjetili su 11.05.2023. godine Poreznu upravu Federacije BiH.

Posjeta je organizirana na inicijativu profesorice Edine Sudžuka i studenata navedenog fakulteta koji su izrazili želju i interesovanje za ovakvim vidom edukacije i upoznavanja s Poreznim sistemom Bosne i Hercegovine, odnosno Poreznim sistemom Federacije BiH, te radom i nadležnostima Porezne uprave.

U uvodnom izlaganju, studentima se obratio direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović koji je prisutnima zaželio dobro zdravlje i odličan uspjeh do kraja studiranja. Istakao je da Porezna uprava Federacije BiH ima višegodišnju saradnju s akademskom zajednicom i izrazio želju da se ta saradnja nastavi i u narednom periodu.

Prilikom ove posjete Fahra Ćatović, šefica Odsjeka za porezna mišljenja i edukaciju i Vernes Šikalo, federalni porezni inspektor prezentirali su zakonski okvir uspostavljanja i djelovanja Porezne uprave Federacije BiH, organizacionu strukturu, postupke oporezivanja i naplate koje provodi Porezna uprava, s osvrtom na ostvarene rezultate rada prema posljednjem izvještaju.

S obzirom na iskazani interes studenata upriličen je obilazak server sale, a značaj informacionog sistema Porezne uprave Federacije BiH, prezentirao je Igor Ivić, p.o. šef Odsjeka za održavanje sistema i podršku korisnicima IT sistema.

Također, studenti su imali priliku da vide pisarnicu i arhivu Porezne uprave, a poslove prijema, otpreme i arhiviranja pošte ukratko je pojasnio Igor Pavlić, šef Odsjeka za opće, operativno-tehničke i pomoćne poslove. Kroz pitanja i odgovore studenti su imali priliku da se informišu i steknu nova saznanja koja će im koristiti u budućem profesionalnom radu, ali i u svakodnevnom životu.

Nakon obilaska i upoznavanja s poslovima i zadacima, profesorica Edina Sudžuka i studenti su izrazili svoju zahvalnost, te je iskazana zainteresiranost da se ovaj vid saradnje nastavi.

 

 

 

Porezna uprava Federacije BiH