print

Kantonalni porezni ured Mostar oglašava direktnu prodaju zaplijenjene imovine

Objavljeno:10.05.2023

Na temelju članka 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22) i članaka od 62. do 72. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obveza („Službene novine Federacije BiH“, broj 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21), Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Mostar, oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obveza. 

Tekst javne prodaje možete preuzeti na linku ovdje