print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-april 2023. godine uplatili 2.431.678.117 KM javnih prihoda

Objavljeno:08.05.2023

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-april 2023. godine uplatili 2.431.678.117 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2022. godine više za 320.218.673 KM, ili za 15,17%, a u odnosu na januar-april 2019. godine više za 661.540.805 KM, ili za 37,37%. Uplate javnih prihoda u periodu januar-april 2023. godine u odnosu na januar-april 2022. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

R.br.

Kantoni

januar-april  2022.

januar-april 2023.

Index  (jan-april23/22)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

784.095.975

904.152.559

115,31

120.056.584

37,18

2.

Tuzlanski

356.362.195

411.717.647

115,53

55.355.453

16,93

3.

Zeničko-dobojski

284.234.054

309.094.532

108,75

24.860.478

12,71

4.

Hercegovačko-neretvanski

238.131.777

288.118.967

120,99

49.987.190

11,85

5.

Srednjobosanski

157.779.976

183.762.310

116,47

25.982.334

7,56

6.

Unsko-sanski

126.675.065

135.953.371

107,32

9.278.306

5,59

7.

Zapadnohercegovački

84.603.544

98.588.013

116,53

13.984.469

4,05

8.

Kanton 10

36.516.241

47.443.920

129,93

10.927.679

1,95

9.

Bosansko-podrinjski

21.748.692

27.902.895

128,30

6.154.203

1,15

10.

Posavski

21.311.927

24.943.904

117,04

3.631.977

1,03

Ukupno

2.111.459.444

2.431.678.117

115,17

320.218.673

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura naplate javnih prihoda za period januar-april 2023. godine je sljedeća:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 278.858.237 KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica iznose 227.858.158 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 32.642.854 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu  21.635.759 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćenbi su u iznosu 204.393 KM,

-takse i naknade naplaćene su u iznosu 242.137.949 KM,

-novčane kazne naplaćene su u iznosu 19.252.999 KM,

-članarine naplaćene su u iznosu 4.546.208 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 1.681.847 KM.

U periodu januar-april 2023. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 1.601.215.075 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – april 2023. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 899.764.974 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 626.852.863 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 74.597.238 KM.

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.04.2023. godine iznosio je 539.303. Ovaj broj veći je za 5.143 u odnosu na podatak od 30.04.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 534.160. Broj zaposlenih na dan 30.04.2023. godine veći je za 2.293 u odnosu na podatak od 31.03.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 537.010.  

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Kanton

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.4.2023.

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.4.2022.

Razlika 2023 - 2022

Kanton Sarajevo

146.034

143.015

3.019

Tuzlanski kanton

103.960

103.641

319

Zeničko-dobojski kanton

87.099

86.974

125

Hercegovačko-neretvanski kanton

55.381

54.127

1.254

Srednjobosanski kanton

52.231

52.494

-263

Unsko-sanski kanton

38.762

38.843

-81

Zapadnohercegovački  kanton

21.859

21.312

547

Kanton 10

11.570

11.526

44

Bosansko-podrinjski kanton

7.511

7.654

-143

Posavski kanton

5.844

5.783

61

Republika Srpska

8.178

7.943

235

Brčko distrikt

874

848

26

Ukupno:

539.303

534.160

5.143

 

Stanje broja zaposlenih na dan 30.04.2023. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.

 

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema dostavljenim podacima na dan 30.04.2023. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 96.260 fiskalnih uređaja, putem kojih je u aprilu 2023. godine registrovan ukupan promet u iznosu 4.642.576.677,43 KM.

U odnosu na 30.04.2022. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.858, a dostavljeni registrovani promet u aprilu 2023. godine manji je u odnosu na april 2022. godine za 283.213.623,98 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.04.2023. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.323 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.04.2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u aprilu 2023. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 368.056.042,54 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u aprilu 2023. godine je Općina Pale na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 103.017,27 KM.

Podatke o registrovanom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec april 2023. godine možete preuzeti na linku ovdje .

 

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva sudove da blagovremeno u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak, jer sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od sankcije koja se izriče nakon dužeg perioda.

Poreznoj upravi nije primarni cilj kažnjavanje poreznih obveznika, već je osnovni cilj da svaki porezni obveznik blagovremeno i u skladu sa zakonom plaća svoje porezne obaveze, u cilju efikasnijeg učinka sankcije.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.
     

 

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH