print

Kantonalni porezni ured Sarajevo oglašava prodaju nakita od plemenitih metala

Objavljeno:05.05.2023

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi  FBiH ("Sl. novine F BiH", 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 91/15 i 44/22) i čl. 62. do 69. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza ("Sl. novine Federacije BiH", broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21) i Odluka Vlade Federacije BiH o postupanju s nakitom od plemenitih metala oduzetog od strane Porezne uprave FBiH broj: 226/2018 od 21.03.2018. godine i broj 237/2020 od 20.02.2020. godine, Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Sarajevo, oglašava prodaju nakita od plemenitih metala oduzetog od strane Porezne uprave Federacije BiH, putem direktne prodaje.

Tekst oglasa direktne prodaje možete vidjeti na linku