print

Realizacija Ugovora/Okvirnih sporazuma u 2022. godini za period januar – decembar 2022. godine

Objavljeno:04.01.2023

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 2. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 56/15), Porezna uprava Federacije BiH objavljuje osnovne elemente provedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih Ugovora/Okvirnih sporazuma na propisanom obrascu za period januar - decembar 2022. godine.

U skladu sa odredbama člana 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama  („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) Ugovorni organ najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno nastale izmjene, će objavljivati osnovne elemente ugovora za sve postupke javne nabavke, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u toku realizacije ugovora na portalu javnih nabavki.

Uvid u realizaciju ugovora možete izvršiti klikom na link ovdje