print

Realizacija Ugovora/Okvirnih sporazuma u 2022. godini za period januar – septembar 2022. godine

Objavljeno:03.10.2022

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 2. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 56/15), Porezna uprava Federacije BiH objavljuje osnovne elemente provedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih Ugovora/Okvirnih sporazuma na propisanom obrascu za period januar - septembar 2022. godine

Uvid u Realizaciju Ugovora/Okvirnih sporazuma za period januar - septembar 2022. godine možete izvršiti klikom na link ovdje