print

Poziv za dostavljanje konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Objavljeno:04.08.2022

Poziv za dostavljanje konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Uvid u kompletan Poziv za dostavljanje konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja možete izvršiti klikom na link ovdje

Uvid u Aneks I. - sastavni dio Obrasca za cijenu konačne ponude možete izvršiti klikom na link ovdje