Milan Penava, dipl. oec​.
Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda - pomoćnik direktora
Adresa: Hrvatskih branitelja 26, 88320 Ljubuški 
Tel.: +387 39 832 625

 

Odsjek za prinudnu naplatu
Šef Odsjeka: 
Radmila Grbavac, dipl. pravnik.
Tel.: +387 39 852 252

 

Odsjek za inspekcijski nadzor
Šef odsjeka: 

Tel.: +387 39  852 254

 

Odsjek za edukaciju, registraciju, plan, analize i izvještavanje
Šef odsjeka: 

Tel.:+387 39 852 249 

 

Odsjek za opće i zajedničke poslove
Šef Odsjeka:
Marko Lukenda, dipl. iur.
Tel.: +387 39 852 251

Porezna ispostava Posušje
Šef ispostave: 
Dinko Ramljak, dipl. iur.
Adresa: Domovinskog rata bb
Tel.: +387 39 682 233
E-mail: dinko.ramljak@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Ljubuški
Šef ispostave:
Dr.sc. Branka Vukojević
Adresa: Fra Lovre Šitovića 9
Tel.: +387 39 852 262
Fax:
+ 387 39 852 300
E-mail: branka.vukojevic@fpu.gov.ba

 

Protokol: + 387 39 831 963

Prijava za e-pristup: + 387 39 852 264

Porezne kartice:      + 387 39 852 264

Predaja poreznih prijava:   + 387 39 852 264

Voditelji postupka – pravne osobe:    + 387 39 852 263 / 261

Voditelji postupka – poduzetnici:        + 387 39 852 261 / 263

Voditelji postupka – građani (GPD 1051):    + 387 39 852 261

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove, porez na dohodak od imovine:    + 387 39 852 265

Porez na imovinu:    + 387 39 852 266

Jedinstveni sustav (prijave i odjave osiguranih osoba):    + 387 39 852 266

Porezna ispostava Grude
Šef ispostave: 
Vladimir Šimić, dipl. iur.
Adresa: Franje Tuđmana 85
Tel.: +387 39 662 350
E-mail: vladimir.simic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Široki Brijeg
Šef ispostave: 
Miro Kvesić, dipl. iur.
Adresa: Matije Gupca 10a
Tel.: +387 39 852 272
E-mail: miro.kvesic@fpu.gov.ba