Haris Delizaimović, dipl. ecc.
Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda-pomoćnik direktora
Adresa: Zdravstvenih radnika 22, 73000 Goražde 
Tel.: +387 38 228 541

 

Odsjek za prinudnu naplatu i inspekcijski nadzor
Šef Odsjeka: Muhidin Pleh, dipl.ecc.
Tel: +387 38 243 016

 

Odsjek za edukaciju, registraciju, zajedničke i opće poslove
Šef Odsjeka:
Muzafir Tirović. dipl. ecc.
Tel.: +387 38 243 013

Porezna ispostava Goražde
Šef ispostave za općine Goražde, Foča i Pale: 
Džemila Kazagić, dipl. ecc.
Adresa: Trg branilaca 2
Tel.: +387 38 223 928
E-mail: dzemila.kazagic@fpu.gov.ba