Dr. sci. Admir Omerbašić
p.o. Rukovodilac kantonalnog poreznog ureda-pomoćnik direktora
Adresa: Rudarska 72, 75000 Tuzla

Tel.: +387 35 366 800

 

Odsjek za prinudnu naplatu
Šef Odsjeka:
p.o. Lejla Hadžić, dipl. ecc.

Tel.: +387 35 366 812
E-mail: lejla.hadzic@fpu.gov.ba

 

Odsjek za inspekcijski nadzor
Šef Odsjeka: 
Fahrudin Memišević, dipl. ecc.
Tel.: +387 35 366 803

 

Odsjek za zajedničke i opće poslove
Šef Odsjeka p.o.:
Emina Halilbašić, dipl.ecc. ​
Tel.: +387 35 366 804

 

Odsjek za edukaciju i registraciju
Šef Odsjeka: Nermina Hasanagić dipl ecc
Adresa: Rudarska 72 Tuzla

Tel.: +387 35 366 926

Porezna ispostava Banovići
Šef ispostave: 
Salih Zukić, dipl. ecc.
Adresa: Habetova 1 (Stara pošta)
Tel.: +387 35 366 846
E-mail: salih.zukic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Čelić
Šef ispostave: Salim Kevrić, dipl. ecc.
Adresa: Alije Izetbegovića do broja 60 (Zgrada Općine Čelić)
Tel.: +387 35 366 481
E-mail: salim.kevric@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Doboj Istok
Šef ispostave:
Faruk Hasančević, dipl. ecc.
Adresa: Klokotnica bb (Zgrada Općine Doboj Istok)
Tel.: +387 35 366 852
Fax: +387 35 366 854
E-mail: faruk.hasancevic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Gradačac
Šef ispostave:
Bahrudin Bašić
, dipl. ecc. 
Adresa: Titova b.b.
Tel.: +387 35 366 859
E-mail: bahrudin.basic@fpu.gov.ba;
  

 

 

Porezna ispostava Gračanica
Šef ispostave p.o.:
 Velida Bričić, dipl. pravnik

Adresa: 22. divizije bb (Centar)
Tel.: +387 35 366 861
E-mail:
 velida.bricic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Kalesija
Šef ispostave:
Mehmed Turić, dipl. ecc.
Adresa: Patriotske lige bb (Zgrada stare Uprave prihoda)
Tel.: +387 35 366 866
E-mail: mehmed.turic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Kladanj
Šef ispostave p.o.:
Džemka Kladanjčić,dipl. ecc.
Adresa: Kladanjske brigade 4 (Zgrada stare banke)
Tel.: +387 35 366 872
E-mail: dzemka.kladanjcic@fpu.gov.ba

 

Porezna ispostava Lukavac
Šef ispostave:
Elvir Dedić, mr. oec. 
Adresa: Trg slobode bb (Zgrada bivšeg ZPP-a)
Tel.: +387 35 366 877
E-mail: elvir.dedic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Srebrenik
Šef ispostave:
Muhidin Bećirović, dipl. ecc.
Adresa: Teritorijalne odbrane bb (Zgrada kod MUP-a)
Tel.: +387 35 366 880
E-mail: muhidin.becirovic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Teočak
Šef ispostave: Sadina Tanjić, dipl. ecc.
Adresa: Centar bb (Zgrada Općine Teočak)
Tel.: +387 35 366 888
E-mail: sadina.tanjic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Tuzla
Šef ispostave p.o.:
Osman Šećerović, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska 72 (Nova zgrada Instituta, II sprat)
Tel.: +387 35 366 832
E-mail: osman.secerovic@fpu.gov.ba

 

Porezna ispostava Sapna
Šef ispostave: 
Nermin Halilović, dipl. ecc.
Adresa: 206. Viteška brdska brigada bb (Zgrada tržnog - poslovnog centra u Sapni)
Tel.: +387 35 366 890
E-mail: nermin.halilovic@fpu.gov.ba

Porezna ispostava Živinice
Šef ispostave:
Mirza Hadžić, dipl. ecc.
Adresa: Ulica Oslobođenja bb (Zgrada bivšeg ZPP-a)
Tel.: +387 35 366 898
E-mail: mirza.hadzic@fpu.gov.ba